Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014

Απόστολος Δίπλας

Γεννήθηκε το 1956 στην Καστανιά Καρδίτσας. «Δεν δηλώνει επαγγελματίας ζωγράφος, ωστόσο τα έργα του χαρακτηρίζονται από επαγγελματική υπευθυνότητα και πληρότητα. Αυτοδίδακτος, καλλιέργησε το έμφυτο ταλέντο του χωρίς μαθητεία κοντά σε έμπειρο ομότεχνό του ή σε σπουδαστήριο, αντλώντας τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις από την μελέτη σχετικών εντύπων και κατ' ιδίαν πειραματιζόμενος. Και το αποτέλεσμα της εργώδους, ζηλωτικής αυτής εικαστικής προσπάθειάς του, όπως τούτο αποτυπώνεται στους πίνακες της καλλιτεχνικής ωριμότητάς του, είναι εξαιρετικά θελκτικό για κάθε φιλότεχνο, ασχέτως προσωπικών αντιλήψεων και προτιμήσεων περί την ζωγραφική δημιουργία.» Το κείμενο ανήκει στον Συγγραφέα-Αρθρογράφο κ. Ευάγγελο Καλούση. Στο βιογραφικό του έχει τέσσερις ατομικές εκθέσεις, συμμετοχές σε πολλές ομαδικές και σε όλες του Εικαστικού ομίλου των τελευταίων δεκαπέντε ετών.