Σάββατο 1 Μαρτίου 2014

Τσιαμαντάς Θωμάς


Γεννήθηκε στην Φυλακτη Καρδίτσας. Τελειώνοντας το γυμνάσιο κάνει ελεύθερες σπουδές στη ζωγραφική (Αθήνα) κοντά οτον Πάνο Σαραφιανό και για ένα διάστημα μαθητεύει κοντά στον γλυπτή Θανάση Απάρτη. Εχει κάνει 13 ατομικές εκθέσεις και από το 1980 εχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές ομαδικές.  Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Εικαστικού Ομίλου Καρδίτσας και είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.