Κυριακή 2 Μαρτίου 2014

Νικολάου Κώστας


Γεννήθηκε το 1974 στην Καρδίτσα. Διδάχθηκε αγιογραφία στα εργαστήρια τέχνης του Δήμου Καρδίτσας με δασκάλα τη Νίκη Λαζινού και ζωγραφική με δασκάλους το Χρήστο Σκόνδρα και το Θεόδωρο Πάντο. Είναι μέλος της ομάδας «Τεχνοθύρας» και του Εικαστικού Ομίλου Καρδίτσας. Συμμετείχε σε πολλές ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής και αγιογραφίας