Σάββατο 1 Μαρτίου 2014

Χαλάτση Ευδοξία


Γεννήθηκε στην Καρδίτσα. Είναι συνταξιούχος και ασχολείται ερασιτεχνικά με τη ζωγραφική. Είναι αυτοδίδακτη και είναι μέλος του Εικαστικού Ομίλου Καρδίτσας. Έχει λάβει μέρος σε όλες τις ομαδικές Εκθέσεις του Ομίλου, καθώς και σε Ελληνο-Ιταλικές εκθέσεις του Δήμου Ιθώμης Καρδίτσας Κιν.: 6976 488420