Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

Εικαστικός Όμιλος Καρδιτσας

Ο Εικαστικός Όμιλος Καρδίτσας ιδρύθηκε το 1988 και αποσκοπεί οπως αναφέρει το καταστατικό του στο αρθρο 2 στην έρευνα,παρακολούθηση τοσο των παραδοσιακών,οσο και των σύγχρονων τάσεων και μεθόδων της εικαστικής δημιουργίας και γενικώτερα στη γνώση και προσέγγιση ολων των μορφών και ρευμάτων εικαστικής έκφρασης. Η με κάθε μέσο εξασφάλιση της διακίνησης των ιδεών,απόψεων και αντιλήψεων γύρω απο την τέχνη,οπως αυτες εξελίσονται στη χώρα μας,την Ευρώπη,αλλα και σ'ολόκληρο τον κόσμο...