Κυριακή 2 Μαρτίου 2014

Πλατόνης Ευάγγελος


Γεννήθηκε στον Πύργο Κιερίου της Καρδίτσας το 1948. Είναι Γεωπόνος στο επάγγελμα και αυτοδίδακτος στην ζωγραφική. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις.