Κυριακή 2 Μαρτίου 2014

Πράτζου - Μαργαρίτη Άγα


Γεννήθηκα και εργάζομαι στην Καρδίτσα. Τελειώνοντας τις Εικαστικές Σπουδές εργάστηκα σε διάφορους φορείς όπως ΝΕΛΕ, Εργαστήρια Τέχνης, Πρωτ/θμια και Δευτ/θμια Εκπ/ση, όπου συνεχίζω να εργάζομαι μέχρι και σήμερα. Είμαι πιστοποιημένο μέλος του ΕΚΕΠΙΣ.